ЧЕРНО И БЯЛО

Наслагване и пречупване на образи, пластове на спомени и чувства, очертали пътища, емоции, любов.