Миражи

Феноменът мираж е нещо, което може би е реалност, но в друго измерение, и само понякога, когато много търсиш, той се появява.