Проекти

  • Лицата на Пловдив

    Както всички големи градове Пловдив има свои уникални и емблематични места, но също така емблематични за Пловдив са хората, които живеят тук...

  • Профили

    Предлагайки да застанат пред камерата ми и със своят портрет да изразят съпричастност към идеята "Пловдив — Европейска столица на културата 2019"...

  • Кулата: 500 портрета

    500 портрета от фотографския проект "Лицата на Пловдив" в спектакъла "Ние сме всички цветове" при откриване на "Пловдив – Европейска столица на културата 2019"...