Реална абстрактност I

Заснемам светът, какъвто го виждам и чрез различни техники, трансформирайки знаците по пътя на човека, създавам една абстрактна среда, в двуизмерност на образа, превръщайки я във фотография тя става реална абстрактност, защото само реален образ може да бъде заснет.