Дървото

Притча за моето дърво и моите приятели

Грижи се за своето дърво и то ще порасте в сърцето ти.
Неговите клони ще те пазят от жежкото слънце,
за да видиш Пътят.
Плодовете му
ЛЮБОВ,
ИСТИНА и
МЪДРОСТ
ще те нахранят.