Профили

Предлагайки да застанат пред камерата ми и със своят портрет да изразят съпричастност към идеята "Пловдив — Европейска столица на културата 2019" в търсенето на човешкото лице като документ на времето, откривах хора с различен профил, различен начин на живот, мироглед, статус и съдба.

Този документален фотографски проект разкрива убеждението им, че излизайки от анонимност и заставайки зад кауза със силата на изображенията на техните лица те могат да засилят, да насочат обществените възприятия и да стимулират социални промени. Това е тяхната и моя вяра във фотографският образ като документ на личността и времето. В изложбата бяха показани фотографии от целият етап на развитие на проекта, както и портрети заснети през 2019 година.